Kvalitet & miljö

Certifierad av KIWA

Kvalitetskrav i samrådan med kund

Då vår verksamhet alltid är kundorderstyrd fastställs olika kvalitetskrav i nära samråd med våra kunder. Våra anställda har tillgång till all information som krävs för att kontinuerligt kunna kontrollera sina egna produkter och som stöd och hjälp finns en mycket kompetent kvalitetsavdelning.

Våra certifikat

ISO 3834-2

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Verksamhetspolicy

Ymer Production AB är ett legotillverkande verkstadsföretag som arbetar långsiktigt med sina kunder och känner dem väl.

Samtliga medarbetare har den kompetens och motivation som krävs och de utvecklar tjänster och processer enligt kundernas krav och behov. Verksamheten skall genom kontroll och mätning av förbrukning av stål, metall, energi och andra förnödenheter verka för en god hushållning av naturens resurser och i det dagliga arbetet alltid hålla miljön i fokus.

Gällande lagar och förordningar ska följas i allt arbete samt krav från kommun, kunder och andra intressenter avseende de miljöaspekter som kan ställas på verksamheten. Basen för Ymers systematiska kvalitets och miljö arbete är ett ständigt förbättringsarbete vilket drivs med utgångspunkten att grundorsaken till ett problem eller en avvikelse ska identifieras och elimineras, inte symtomen.

Ymer fastställer årligen ett antal mätbara mål vilka följs upp och används för vidareutveckling av verksamheten samt ge en minskad resursförbrukning, god hushållning och aktsamhet mot utsläpp. Målen ska hållas ajour mot gällande verksamhet och lagstiftning.

Verksamhetspolicyn skall vara känd av alla medarbetare och finnas tillgänglig för alla. Som medarbetare räknas även sådan personal som tillfälligt utför uppdrag åt Ymer Production AB.