Om oss

Långsiktig produktionspartner. Vi ökar er konkurrenskraft!

En långsiktig produktionspartner

Vi är en långsiktig produktionspartner som aktivt bidrar till att öka kundernas konkurrenskraft. Detta sker genom att erbjuda helhetsåtaganden inom skärande bearbetning, svetsning, plåtbearbetning, ytbehandling och montering. Ymer riktar sig främst till företag som söker en helhetslösning inom dessa områden.

1977-1982

Holmbo Production AB (Numera Ymer Production AB) grundades 1977 av Bo Lundqvist och Lars Svensson. Verksamheten började på kvällstid i Bosses lada i Holmbo, något som gav bolaget dess namn. Tillverkningen fokuserades på skärande bearbetning, i första hand av ljusstakar och andra prydnadsföremål i mässing.

1983-1994

1983 blev Holmbo Production (Numera Ymer Production AB) en heltidssyssla och verksamheten flyttades till Valdemarsvik.Under de kommande åren växte företaget successivt och ett antal operatörer anställdes. 1987 gick Bengt Andersson in som VD och delägare.

1995-idag

1995 övertogs Solna Offsets lokaler och bolaget flyttade till Vammargatan 8 i Valdemarsvik, samma lokaler som vi har kvar idag. 1996 blev Ragnar Lindblad och Michael Byström delägare. 2012 förvärvar Michael Byström 100% av aktierna i Holmbo från sina tidigare medägare. Under 2013 förvärvades grannfastigheten Vammargatan 6, Lasertools gamla lokaler. Idag bedrives den större delen av vår verksamhet i denna fastighet. 2017 byter Holmbo namn till Ymer Production AB